معلومة مماثلة

Il n'y a aucun contenu similaire

أنت هنا

SÉLECTION DE LOUEURS DE VOITURES AU BURKINA FASO

BURKINA FASO : SELECTION DE SOCIETES DE LOCATION DE VEHICULES
1. SCS LOCATION
Avenue Moogho-Naaba en Face du terrain du Moogho-Naaba
Adresse postale : 01 BP 187 Ouagadougou; BURKINA FASO
 Tél. : (226) 25 33 33 36
                   (226) 25 30 12 71
                   (226) 25 30 12 72
                   (226) 78 16 26 26
 Fax : (226) 25 30 14 40
 E-mail :    scs_sarl@yahoo.fr
 
2. DIACFA AUTOMOBILES/Locauto
Téléphone : (226) 70 12 72 48
Email :  serge.batieno@diacfa.com  
Site web :  www.diacfa.com
 
3. LOCATION DE VEHICULES OUAGADOUGOU/ LVO
Tél : (226) 70 47 20 47
       (226) 78 41 80 07

4. EUROPCAR BURKINA
Tél : +226 25 30 09 09

5. BURKINA AUTO LOCATION TEGAWENDE/ BALT SARL
Tél : (226) 25 30 61 59
       (226) 70 29 88 64
 
6. LOGISTIQUE INTERNATIONALE
Tél : (226) 70 44 47 27
 
7. SAFARY AUTO
Tél : (226) 25 37 15 20
 
8. SOCIETE AUTO-LOCATION SERVICES/ SALS SARL
Tél : (226) 25 33 56 69
 
9. GENERAL MINING LOGISTICS/ G.M.L
Tél : (226) 79 64 36 36
        (226) 70 24 05 48
 
10. STE IMPORT EXPORT ET DE LOCATION D'AUTOMOBILES/ SIELA
Tél : (226) 25 35 75 31
 
11. EXEL LOCATION ET SERVICES SARL
Tél : (226) 70 23 03 23
        (226) 78 78 76 05
 
12. ZN-AUTO-LOCATION SERVICES
Tél : (226) 70 29 69 11
 
13. TAXI JAUNE
Disponible 24h/24
Avenue Houari Boumedienne
Secteur 4 (Quartier Koulouba)
Ouagadougou
Tél : (+226) 25 30 30 30
 
 
Date de mise à jour: Juillet 2018