معلومة مماثلة

Il n'y a aucun contenu similaire

أنت هنا

DEMENAGEMENT INTERNATIONAL AU TCHAD

Sociétés de Déménagement et Manutention – 2018
NOMS DES SOCIETES Contact Téléphonique(+235)
AGS 22510828 / 66296750
GSC – GREAT SERVICES COMPANY 22522836 / 63999934
TCHAD LOGISTIQUE SERVICES 22521005 / 66291004
Movis Tchad - Caméroun 22524123
ASAM 60756410
Société KING 22520362 / 22520680
BORKOU TRANSPORT 22512636
EKA TRANSPORT 22515125
TRANSPORT MERIDIONAL SPECIALISE 22516193
SOCIETE TCHORI DE TRANSPORT DE SURFACE 22530152 / 22514286
GETMA 62900764 / 66282785
SOTTA 22514394 / 22516085
SOTRATA 22524451 / 22512349
STAT AERIEN et MARITIME 22522510 / 22519308
TRANSIMEX TCHAD 22525284 / 66436283
STAM 22514076 / 66293779
STAT-SAGA 22518872
TOUMAÏ AIR TCHAD 22524048
TCHAD EVASION 22526532
SOTRATA 22512349 / 22515966
Société de Transport Transit 22512048
Bolloré Africa Logistique Tchad 22522027 / 22524456
WHES SERICES 22301176
A.G.B. TRANSIT 22516267 / 22516227
ETS ABDOULAYE CHOUAH - EAC 22526437 / 66237741
NECOTRANS 62900764
MATIS 66290716 / 22701150
Société de TRANSIT TRANSPORT-EXPRESS - TTE 22522552 / 22522551
ETOD – Entreprise Tchadienne des Opérateurs Douanières 22514730 / 22520997
STCH 22527226 / 22514611
BOLLORE (Transport et Logistics) 22522027 / 22525145

Mise à jour du site web IZF, 2018