معلومة مماثلة

Il n'y a aucun contenu similaire

أنت هنا

LES COMPAGNIES AERIENNES DU BURKINA FASO

 
PRINCIPALES COMPAGNIES AERIENNES 2018
AIR SARADA INTERNATIONAL S.A.
Siège social : Secteur 55 (ex-15) Ouagadougou
10 BP 13402 Ouagadougou 10 Burkina Faso
Tél : +226 25 38 05 68 / 51 84 97 97 /  70 73 31 73
Site Internet : http://air-sarada.com/
 
AIR BURKINA
* Siège Air Burkina
29, Av. de la Nation
Immeuble Air Burkina
Secrétariat Direction Générale
01 BP 1459 Ouagadougou 01
Tél: +226 25 49 23 51
Standard Tél: +226 25 49 23 25/70
Fax: +226 25 31 45 17 / 25 31 31 65                                                                                                    Site Internet : 
www.air-burkina.com
 
Agence de Vente sise Avenue kwamé N’Nkrumah
Tél: +226 25 49 23 42
Agence de Vente Baobab Sise avenue Dimdolobsom
Tél: +226 25 49 23 03
Agence Aéroport de Ouagadougou
Tél: +226 25 49 23 07
       +226 70 42 35 29
Call center - Tél: +226 25 49 23 43 à 46 / +226 61 29 38 04
E-mail réservation : ouaga@airburkina.bf  
Fidélisation 'CELESTARS et Service Après-Vente
Tél: +22625 49 23 78 /97
Fret Air Burkina Cargo/zone aéroportuaire
Tél: +226 25 30 58 69
 
AIR COTE D’IVOIRE
Avenue Kwamé N’Krumah,
Agence Air Burkina
Tél : (+226) 25 40 24 09
Email : aircotedivoireoua@aircotedivoire.com
 
ASKY AIRLINES
Avenue de l'UEMOA, RDC Imm. Armelle, Zone ZACA, Secteur 5
10 BP 13007 Ouagadougou 10 BURKINA FASO
Tél: +226 25 33 12 37 / 38
Email: ouakpcto@flyasky.com 
Site Internet : www.flyasky.com
 
AIR FRANCE
Tél. / Centre d’appel : (226) 25 49 15 15
Site Internet : www.airfrance.bf
 
TURKISH AIRLINES
 
ETHIOPIAN’S AIRLINE
Avenue Kwame Nkrumah
Ouagadougou/Burkina Faso
Numéro de téléphone: (226) 25 30 10 24 / 25 30 10 25 / 25 31 05 50 / 25 30 16 52
Fax: (226) 25 30 18 86
Site Internet : www.ethiopianairlines.com
 
BRUSSELS AIRLINES
Avenue J.F. Kennedy 01,
Koulouba
BP 4402, Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tel. +226 25 33 14 44
Tél. (alternatif) +226 25 33 14 45
Tél. (alternatif) +226 25 33 14 46
Tél. (alternatif) +226 65 55 55 09
Site Internet : www.brusselsairlines.com
 
ROYAL AIR MAROC
Site Internet : www.royalairmaroc.com/
 
AIR ALGERIE
Av. Nkwame N'Krumah
01 BP 51 Ouagaougou 01
Tél.: (226) 25 31 23 01 / 02
Fax: (226) 25 31 56 61
Site Internet : www.airalgerie.dz 
 
STRUCTURES D’ASSISTANCE
AEROPORT INTERNATIONAL THOMAS SANKARA OUAGADOUGOU
Tél : (226) 25 30 65 15
Site Internet : https://www.aeroport-ouagadougou.com
 
ASECNA OUAGADOUGOU
Représentation ASECNA
Avenue de la Résistance du 17 mai
01 BP 63 Ouagadougou 01
Tél : (226) 25 30 49 02
        (226) 25 30 66 04
        (226) 25 30 66 06
Site web : https://www.asecna.aero/index.php/fr/

 
ASECNA BOBO-DIOULASSO
BP 715
Tél.: (226) 20 97 73 41
 
Sources : Sites web des compagnies aériennes