معلومة مماثلة

Il n'y a aucun contenu similaire

أنت هنا

LES SOCIETES DE DEMENAGEMENT DU CAMEROUN

Dossier réalisé par la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat
Date de mise à jour: Novembre  2016
Raison sociale sigle adresse Boite-Postal Localité Téléphone Fax EMAIL Responsable
AFRIQUE DEMENAGEMENT TRANSPORT SERVICES NATIONAL E INTERNATIONAL ADTS DEMECO
Bonapriso, 31 Rue Koloko
Etoa MEKI
13845 Douala Yaoundé Garoua
233 11 71 10
696 96 49 09
699 74 72 82
222 01 32 06
222 23 41 24
222 27 14 06
222 23 41 25 adts.demeco@yahoo.fr Bernard D’AUTHIR
AGS FRAZERS CAMEROUN AGS Akwa, Rue Betote 2324 Douala
233 42 95 48
22 20 33 25
699 50 34 12
323 42 19 53 manager-cameroon@agsmovers.com M. herve christen
CODEM CODEM Elig-edzoua, rue 1.370 6900 YAOUNDE 222 20 33 25 222 20 33 24 direction-yaounde@agsmovers.com M. vergnot thomas
MACK PACK MOVING MACK PACK Akwa, 501 Bld Pdt Ahmadou Ahidjo 15373 Douala
233 43 01 89
233 43 96 88
699 97 78 71
233 43 01 89 macpacinterdla@yahoo.fr  
MACK PACK INTERNATIONAL MACK PACK centre ville, CHARLES BINZI 1095 Yaoundé
222 20 41 74
222 23 79 92
222 20 41 75 macpacinteryde@yahoo.fr