معلومة مماثلة

Il n'y a aucun contenu similaire

أنت هنا

LES COMPAGNIES AERIENNES DU CAMEROUN

 
Dossier réalisé par la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisan
Date de mise à jour: JUILLET 2014
Raison sociale
Adresse
B.P.
Localité
TEL
FAX
EMAIL 
Nom responsable
AIR AFFAIRES CAMEROUN
BASSA –AUTOROUTE DE L’AVIATION
12018
DOUALA
33 43 99 35
99 93 23 24
33 50 1542
 
AIR FRANCE
BONANJO
4076
DOUALA
33 50 15 15
33 50 15 42
M. GANGAND FREDERIC
AIR LEASING
BASSA, Autoroute de l'aviation
1725
DOUALA
33 42 51 61
77 74 44 27
33 42 53 27
Mme GWET
AIR SERVICE
 
 
 
33 42 92 31
33 42 90 74
 
ASKY AIRLINES
AKWA BLD DE LA LIBERTE
13256
DOUALA
33 42 59 89
77 50 56 67
95 04 51 97
 
Mr FOFANA MOUSTAPHA
AVIATRADE BUSINESS SARL
AKWA – RUE PRINCE DE GALLES
5368
DOUALA
94 49 26 03
94 51 44 25
33 42 20 01
 
CAMEROON AIRLINES CORPORATION (CAMAIR-CO)
AV. DU  GENERAL DE GAULLE
4852
DOUALA
33 42 20 10
33 50 55 55
33 50 55 00
33 50 55 50
33 42 20 30
 
 
NANA SANDJONG
HC
VERS AEROPORT
3729
DOUALA
33 43 43 33
33 42 91 29
 
M. BRIAN
ETHIOPIAN Airlines
BONANJO, Av De Gaulle
1326
DOUALA
33 43 02 46
33 43 02 64
33 43 04 67
33 43 01 67
33 42 02 46
M. YOHANNESS TEKALU
KENYA AIRWAYS CAMEROON
RUE TOBBIE KUOH
4273
DOUALA
33 43 94 98
33 43 94 99
33 43 94 97
M. MAUREENOY ONYANGO
ROYAL AIR MAROC
RUE DE L'HOTEL DE VILLE
12004
DOUALA
33 42 38 24
33 42 38 56
33 42 38 43
 
M.  KADIRI ABDERRAHMANE
 
SN BRUSSELS AIRLINES
AV. DE GAULLE
BONANJO
2074
DOUALA
33 42 05 16
33 42 72 03
22 23 47 29
22 23 47 29
33 42 80 74
M. DEDECKER
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
BONAPRISO
4911
DOUALA
33430751
33 43 07 58
22 23 27 70
33 43 07 49
 
SWISS INTERNATIONAL AIRLINES LTD
AV. DE GAULLE BONANJO
2959
DOUALA
33 42 29 29
22 22 97 37
33 42 21 70
22 22 63 29
M. ERWIN EHRSAM
TAAG (LINHAS AEREAS DE ANGOLA ANGOLA AIRLINES)
Akwa – bld de la liberté
130
DOUALA
33 42 54 27 94 31 25 11
33 42 54 29
 
TOUMAÏ Air Tchad
BONANJO
2091
DOUALA
33 43 01 22
33 43 01 17
M. Dooh COLLINS
VIRGIN NIGERIA
BONANJO, Rue Joss
15128
DOUALA
33 42 76 27
33 42 78 69
33 42 76 28
33 42 79 05
M. Elame